Care este stadiul proiectelor cu finanțare din fonduri europene în oraș

Azi a avut loc semnarea contractului pentru achiziția serviciilor tehnice (măsurători și relevee clădiri, elaborarea temei de proiectare, a planului de situație, ridicarea topografică, studiu geotehnic, expertiza tehnică, audit energetic, studiu de fezabilitate, elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și a certificatului de urbanism), aferente obiectivului de investiții Complex Sportiv Multifuncțional (fosta unitate militară). Aceste documentații tehnice sunt necesare în vederea obținerii finanțării din fonduri europene pentru realizarea obiectivului de investiții menționat. Transformarea clădirii fostei unități militare este un obiectiv major de investiții al administrației publice locale. În această locație se…