Interviu cu prof. Matiș Horea-Dorin – candidat pentru Primăria și Consiliul Local Huedin

Știri din Huedin: Domnule Matiș Horea-Dorin sunteți cunoscut la nivelul orașului Huedin ca fiind foarte implicat la nivel local din punct de vedere profesional – ca profesor de istorie, managerial – ca director de liceu și administrativ – ca și consilier local. Cum se împacă toate cele trei aspecte: profesorul, directorul și consilierul?

Horea-Dorin Matiș: Aceste aspete nu pot fi separate deoarece se întrepătrund, se susțin și mă ajută ca să fiu un cetățean bun și implicat activ în viața orașului.

Știri din Huedin: Sunteți cunoscut ca fiind independent și ca factor de echilibru, cum reușiți?

Horea-Dorin Matiș: Zodiacal sunt Balanță și mie mi se potrivește echilibrul în tot ce fac. Eu caut întotdeauna calea de mijloc, dreapta măsură și firul roșu deoarece acestea oferă garanția unei obiectivități și independențe care este necesară în actul profesional, managerial și administrativ.

Știri din Huedin: Ce ne puteți spune despre pregătirea dumneavoastră profesională?

Horea-Dorin Matiș: Pregătirea profesională este foarte importantă în formarea și activitatea fiecăruia dintre noi astfel că am acordat o mare atenție acestui aspect. Am urmat studiile primare şi gimnaziale între anii 1979-1987 la Şcoala Generală Huedin (azi Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin) și cele liceale între anii 1987-1991 la Liceul Teoretic Huedin (azi Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin). Între anii 1992-2002 am studiat la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca: Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie (1992-1997); 1997 – Licențiat în istorie, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Secţia Administraţie Publică (1997-2001) și Facultatea de Istorie şi Filosofie, Studii aprofundate, Specializarea Istorie Orală (2001-2002)

Din anul 1997 predau ca profesor în învățământul preuniversitar disciplinele istorie, cultură civică, științe sociale și istorie locală. Între anii 1997-2024 am predat la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin, Şcoala cu clasele I-VIII Bologa şi Grupul Şcolar Huedin / Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin.

M-am perfecționat pe linie metodică obținând definitivatul (1999), gradul didactic II (2003) şi gradul didactic I (2008) în învăţământ.

Sunt profesor titular la Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin și director la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin.

În fiecare an școlar am fost apreciat cu calificativul Foarte Bine atât ca profesor (1997-2008 și 2012-2016) cât și ca director (2007-2012 și 2017-2023).

Din anul 2015 sunt Membru în Corpul Experţilor în Management Educaţional al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Știri din Huedin: După absolvirea studiilor universitare ați continuat să vă formați pe linie profesională pentru a ține pasul cu dezvoltarea societății și a sistemului educațional?

Horea-Dorin Matiș: Este foarte important să nu ne rezumăm la pregătirea profesională și să continuăm să ne formăm profesional și managerial. Personal am urmat mai multe cursuri de formare i dezvoltare profesională și managerială. Pot să vă exemplific pe fiecare dintre acestea ca să vedeți că interesul meu a fost unul axat pe dezvotarea continuă.

– 1. Diplomă de absolvire a programului Valori Democratice, Management Public și Privat în Specializarea Administrație Publică și Asistență Socială / Danemarca (2000) – specialist pentru poziția de agent de schimbare socială în ceea ce privește noua dezvoltare democratică din România. Instruirea a fost sponsorizată de Ministerul Danemarcei al Afacerilor Externe prin EU Consult Svend Slipsager

– 2. „Iniţiere IT şi Utilizare AeL“ (2007)

– 3. „Coordonarea activităţilor de arhivare“ (2008)

– 4. „Standarde naţionale în învăţământul preuniversitar“ (2008)

– 5. „Expert achiziţii publice“ (2009)

– 6. „Asigurarea şi managementul calităţii în educaţie. Aplicaţii practice corelate cu metodologia ARACIP“ (2009)

– 7. „Manager proiect“ (2009)

– 8. „Director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştrii“ (2009)

– 9. „Comunicare şi leadership“ (2010)

– 10. „Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii“ (2011)

– 11. Certificat E.C.D.L. Start / ECDL Start Certificate – Permisul european de conducere a computerului Start / European Computer Driving Licence Start – (2011)

– 12. „Mentor“ (2011)

– 13. „Şcoala românească – mediu incluziv“ (2012)

– 14. „Management Educaţional European“ (2015)

– 15. „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții“ (2015)

– 16. „Profesionalism și performanță în management – schimb de experiență profesională“ (2017)

– 17. „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar“ (2017)

– 18. „Educația pentru drepturile de proprietate intelectuală“ (2017)

– 19. „Violența în mediul educațional“ (2018)

– 20. „Istoria și resursele digitale europene“ / „The History and the European Digital Resources“ (2019)

– 21. Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) / (2021) – disciplina istorie

– 22. Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER – CRED (2022)

– 23. Violența în mediul educațional (2023)

– 24. PROF III – Management educațional în context mentoral (2023)

Știri din Huedin: La nivelul Huedinului ați exercitat mai multe răspunderi la nivel educațional?

Horea-Dorin Matiș: Da, este o întrebare bună și îmi dau seama că este foarte important ca pe lângă activitatea didactică propriu-zisă este important ca să ne asumăm diverse calități care să ne ajute în îndeplinirea misiunii de dascăli. Pot să spun că am avut ocazia să colaborez managerial în cadrul unor instituții de la nivelul orașului Huedin este reliefată de calitatea de membru (reprezentant al părinților și/sau al Consiliului Local Huedin) în Consiliile de Administraţie de la:

– 1. Grădiniţa „Prichindeii Veseli“ (2006-2009)

– 2. Grupul Şcolar Huedin (2007-2012)

– 3. Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin (2012-2016)

– 4. Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin (2013 – prezent)

– 5. Clubul Copiilor Huedin (2014-2016)

– 6. Consiliul Director al Asociației Financiare Nebancare C.A.R. Învățământ (2017 – prezent)

– 7. Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Huedin (2022 – membru supleant)

Știri din Huedin: Această experiență de la nivelul unor consilii de administrație a fost utilă și de ajutor în experiența dumneavoastră ca director de liceu?

Horea-Dorin Matiș: Experiența la nivelul diverselor instituții este foarte importantă mai ales că mi-am asumat răspunderi manageriale și organizaționale la principalele instituții de învățământ din Huedin atât ca director la Grupul Şcolar Huedin (azi Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin) între anii 2007-2012 cât și la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin începând cu anul 2017-2022 și 2022- prezent (mandat până în ianuarie 2026).

Știri din Huedin: Pe lângă aceste răspunderi v-ați asumat și răspunderi la nivel administrativ local, puteți prezenta care au fost acestea?

Horea-Dorin Matiș: În paralel cu activitatea de profesor și de director mi-am asumat răspunderi administrative la nivel local îndepinind calitatea de membru în Consiliul Local Huedin în mai multe mandate, astfel: 1997-2000, 2012-2016, 2016-2020 și 2020-2024. În cadrul Consiliului Local Huedin am activat în mai multe comisii, astfel: Comisia Economică, Comisia de

Administrație Publică și Comisia de cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport. În acest din urmă mandat, între anii 2020-2024, îndeplinesc calitatea de Președinte al Comisiei de cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport. Tot în calitate de consilier local sunt membru în Comisia Locală de Ordine Publică (2018-2024), Comitetul Local pentru Situații de Urgență (2020-2024), Comisia de repartizare a locuințelor din fondul locativ al orașului Huedin (altele decât A.N.L.).

Știri din Huedin: Profesional, ca profesor de istorie, dincolo de activitatea de la catedră, cum v-ați implicat în cercetarea trecutului, respectiv a Huedinului și a zonei din jur și în ce măsură activitatea managerială și activitatea administrativă se bazează pe formarea și activitatea profesională?

Horea-Dorin Matiș: Este fundamental pentru un profesor și în special pentru un profesor de istorie, să se preocupe de cercetare și mai ales ca rodul cercetării să se materializeze în publicarea de articole, studii și lucrări. Am publicat zeci de articole de specialitate în diverse reviste de cultură și am desfăşurat, încă din primii an de învățământ, o activitate de cercetare și documentare (1997-2000 şi 2004-2005) în vederea publicării mai multor cărţi având ca tematică rezistenţa anticomunistă din zona Huedinului (Grupurile „Teodor Şuşman“, „Capotă-Dejeu“, „Cruce şi Spadă“). Aceste lucrări au fost publicate în anii 2003, 2004, 2005, 2006 şi 2009 sub conducerea prof. univ. dr. Doru Radosav director al Institutului de Istorie Orală de la Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Am contribuit le realizarea următoarelor cărți având ca tematică rezistența anticomunistă din zona Huedinului:

– 1. Rezistenţa anticomunistă din Apuseni – Grupurile „Teodor Şuşman“, „Capotă-Dejeu“, „Cruce şi Spadă“. Studii de istorie orală, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003

– 2. Rezistenţa anticomunistă din România. Grupul „Teodor Şuşman“ (1948-1958). Mărturii., Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2004

– 3. Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România III. Grupul „Cruce şi Spadă“. Mărturii., Ediţia I, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005

– 4. Rezistenţa anticomunistă din România. Grupul „Capotă-Dejeu“ (1947-1957). Mărturii., Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006

– 5. Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România II. Grupul „Cruce şi Spadă“. Mărturii., Ediţia a II-a, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009

Știri din Huedin: Sunteți coautor la mai multe cărți, ne putei exemplifica?

Horea-Dorin Matiș: Da, am colaborat la realizarea mai multor cărți în care au contribuit la evidențierea Huedinului, a oamenilor din trecut care și-au adus contribuția la dezvoltarea acestei frumoase comunități. Este vorba de opt astfel de lucrări din care unele au fost reeditate.

– 1. Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice, Editura „Grinta“, Cluj-Napoca, 2006

– 2. Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2008 – reeditare

– 3. Spitalul Huedin 100 de ani de existenţă (octombrie 1912 – octombrie 2012), Editura DOKIA, Cluj-Napoca, 2012,

– 4. Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin. 50 de ani în slujba educaţiei. – Studiu monografic, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2013

– 5. Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2014 – reeditare

– 6. Marea Unire Contribuții din zona Huedinului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018

– 7. Învățământul românesc din Huedin la centenar (1919-2019), Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2019

– 8. Marea Unire Contribuții din zona Huedinului, Ediția a II-a, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2019 – reeditare

Știri din Huedin: Pe lângă aceste colaborări ați și coordonat realizarea și publicarea unor lucrări, ne puteți exemplifica?

Horea-Dorin Matiș: Da, în calitate de coordonator a unor lucrări vă pot enumera următoarele:

– 1. Anuarul Grupului Şcolar Huedin pe anul 2008-2009, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2009

– 2. Anuarul Grupului Şcolar Huedin pe anul 2009-2010, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2010

– 3. Anuarul Grupului Şcolar Huedin pe anul 2010-2011, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2011

– 4. Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia I, 2014 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2015

– 5. Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia a II-a, 2015 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2016

– 6. Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia a III-a, 2016 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2017

– 7. Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia a IV-a, 2017 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2018

– 8. Anuarul Liceului Teoretic „Octavian Goga“ pentru anul școlar 2016-2017, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2018

Știri din Huedin: Am înțeles că sunteți autor al unor lucrări de importanță la nivel local, ne puteți prezenta care sunt acestea?

Horea-Dorin Matiș: Da, sunt auor a trei astfel de lucrări, astfel:

– 1. Consiliul Local Huedin (iunie 2012 – mai 2016): aspecte administrative, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2016

– 2. Huedin 690 – Manual de istorie locală, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2022

– 3. Huedin 690 – Caiet de studiu – auxiliar didactic pentru manualul de istorie locală, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2022

– 4. Huedin 690 – Manual de istorie locală, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2023 – reeditare.

Am acordat o mare importanță istoriei locale și am realizat un manual și un caiet didactic pe care le utilizez în predarea istoriei locale la ciclul gimnazial ca disciplină opională.

Știri din Huedin: Colaborați și la nivel redacțional la realizarea unor reviste?

Horea-Dorin Matiș: Da, am o anumită experiență și la nivel redacţional fiind o perioadă membru în colectivul de redacţie al Cenaclului literar din Huedin care a editat Suplimentul „Claviaturi“, în cadrul revistei „Tribuna“ din Cluj-Napoca precum. Sunt membru al Redacției Revistei „Glasul“ – Revistă de cultură și spiritualitate creștină editată de Protopopiatul Ortodox Român Huedin.

Știri din Huedin: Activitatea dumneavoatră profesională, editorială, managerială și administrativă este recunoscută și apreciată de către autorități?

Horea-Dorin Matiș: Da, este o activitate cunoscută și recunoscută atât de către locuitorii Huedinului cât și de către autorități. Pot să exemplific această recunoaștere prin enumerarea unor premii, diplome sau distincții:

– 2008 – Premiul şi Diploma de excelenţă – acordate de către Primăria şi Consiliul Local Huedin (H.C.L. nr. 55 din 21.IV.2008) pentru activitatea profesională şi publicistică desfăşurată în anul 2007 – coautor al monografiei oraşului Huedin – „Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice“.

– 2011 Diplomă de aleasă cinstire acordată de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul al Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru realizarea la Grupul Școlar Huedin (azi Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin) a Capelei școlare „Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor“

– 2018 Distincția Protopop Martir „Aurel Munteanu“ acordată de către Potopopul Ortodox de Huedin Dan-Ionuț Lupuțan pentru susținerea și promovarea activităților culturale legate de marcarea Centenarului României Mari

– 2019 Diplomă de aleasă cinstire, ca membru al Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Octavian Goga“ Huedin, acordată de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul al Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru realizarea la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin) a Capelei școlare „Sfântul Benedict de Nursia – ocrotitorul tinerilor studioși“

– 2019 Ordinul „Mihai Vodă“ acordat de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul al Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru realizarea la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin) a Capelei școlare „Sfântul Benedict de Nursia – ocrotitorul tinerilor studioși“.

Știri din Huedin: Vă considerați pregătit pentru a vă asuma răspunderea conducerii orașului Huedin?

Horea-Dorin Matiș: Da! Spun DA cu încredere și hotărâre și mă bazez în primul rând pe pregătirea profesională, experiența managerială și administrativă. Sunt onorat să candidez pentru a-mi asuma răspunderea unei bune guvernări la Huedin.

Produs de Red Hot Advertising SRL, la comanda candidatului independent Matiș Horea-Dorin, Cod mandatar financiar: 24240248

 

Distribuie articolul

Leave a Comment