De ce plătim “apa de ploaie”?


De ce plătim canal meteo? De ce trebuie să plătim apa de ploaie daca ea “vine de la D-zeu?” Se întreabă mai mulți cetățeni, în contextul în care, în această lună pe facturile primite de la Compania de Apă sunt facturate cantități destul de mari aferente canalului meteo.

Ce este apa meteorică?

Apele pluviale (meteorice) sunt apele care provin din precipitaţii atmosferice. Apa meteorică sau de ploaie, cum este cunoscută de majoritatea populaţiei, este preluată în sistemul de canalizare, transport şi epurare a apelor uzate.

De ce plătim apa meteorică?

O parte a cantităților de ape meteorice (precipitațiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare împreună cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factura ca și “canal-meteo”) ține cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare ci și de faptul că împreună cu apele uzate trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.

O mare parte din tariful serviciului de preluare/epurare ape uzate ;i meteorice pe care clienții îl plătesc, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.

Cum se tarifează apa meteorică?

Conform prevederilor normative în vigoare, “Cantitatea de apa meteorică preluată la reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii de apa meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară facturării, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006”.

Standardul SR EN 1846–2:2006 se referă la metodele de determinare a debitului de apă meteorică (precipitații lichide) căzute pe teritoriul unei localități și evacuată prin reteaua de canalizare. Coeficienții prevîzuți în acest Standard țin cont de faptul că o parte din precipitațiile care cad pe suprafața unei proprietăți se evaporă și se infiltrează în suprafețele neconstruite și astfel nu ajung în canalizare, deci nu sunt facturate. De exemplu, la case private se aplică un coeficient de doar 0,2 care ține cont că aproape nimic din precipitațiile care cad pe partea de gazon, gradină, curte cu pământ etc nu ajung în canalizare.

Cantitatea de precipitații pentru fiecare oraș din aria deservită se comunică lunar Companiei de Apa SOMES de catre Administrația Natională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Transilvania Nord, pentru fiecare localitate din aria deservită din județele Cluj si Sălaj. Această comunicare se poate consulta pe site CASSA – www.casomes.ro, rubrica “Noutăți”.

Așadar conform algoritmului de calcul pus la dispoziție de Compania de Apa Someș S.A. în lunile cu precipitații mai abundente, tariful ar trebui sa fie mai mare și nu invers.

De ce la Huedin pentru luna iulie se plătește aproape dublu fata de luna iunie care a fost o lună ploioasă, ramane deocamdată un mister al locului.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close