Sabin Demea: Primăria Huedinului, subordonată și dedicată cetățeanului


Candidatul PSD la funcția de primar intenționează să schimbe fundamental felul în care instuțiile locale interacționează cu locuitorii orașului.

Prieteni, Concetățeni dragi,

Huediul are multe probleme complexe, vechi şi noi, care trebuie rezolvate.
Huedinul are multe de recuperat, realizat şi dezvoltat pentru a ajunge cu adevărat acolo unde îi este locul şi merită din plin, în rândul oraşelor cu identitate şi prestigiu, moderne şi civilizate care asigură un trai decent, normal, de bună calitate.
Huedinul poate şi trebuie să devină ORAŞUL ÎN CARE MERITĂ SĂ TRĂIEŞTI, ORAŞUL CU CARE SĂ TE MÂNDREŞTI!
Huedinul poate deveni punct de referință și una dintre porțile de intrare a Munților Apuseni
Noi toţi, locuitorii Huedinului ne dorim aceasta cu toată tăria şi convingerea noastră. În fond este vorba de viaţa şi viitorul familiilor noastre, a prietenilor şi concetăţenilor noştri.
Eu, Sabin Mugurel Demea, am credinţa că dacă aceasta este voinţa noastră, putem împreună, uniţi ca o comunitate puternică, să realizăm şi să ne îndeplinim această dorinţă esenţială.
Totul DEPINDE de noi. locuitorii acestui oraş, TOTUL ESTE ÎN PUTEREA NOASTRĂ!!!
Cei care conduc oraşul, cei din Primărie, angajaţi ai cetăţenilor, plătitori de taxe şi impozite au obligaţia şi datoria şi responsabilitatea să asculte vocea oraşului şi cinstiţi să se supună dorinţei şi voinţei locuitorilor care le-au dat încrederea lor.
Eu cred că pentru a fi aşa cum se cuvine orice funcţionar din primărie, în frunte cu primarul, în fiecare zi, în orice înfăptuieşte el, în activitatea lui, trebuie să demonstreze receptivitate, amabilitate, bună creştere şi bun simţ, competenţă, eficienţă şi operativitate în rezolvarea problemelor, profesionalism şi competenţă dar mai ales DRAGOSTE şi RESPECT faţă de toţi cetățenii orașului.
Aceasta este mentalitatea şi atitudinea pe care cetățenii orașului o merită și o așteaptă.
Numai aşa putem gândi şi considera că avem o PRIMĂRIE cu adevărat DEDICATĂ CETĂŢENILOR şi interesului public general al oraşului.
Din păcate la Primăria Huedin suntem departe de aceste deziderate dar prin voinţa noastră, a cetăţenilor, multe se pot SCHIMBA ÎN BINE în beneficiul tuturor.
Pentru a SCHIMBA ÎN BINE modul în care abordează relaţia şi interacţiunea oamenilor din Primărie cu oraşul şi locuitorii lui iată la ce m-am gândit:
Mi-am propus şi aşa voi fi, PRIMARUL cu adevărat reprezentat al cetăţenilor. Pot fi astfel în strictul interes al cetăţenilor şi al oraşului. PRIMARUL CONSENSULUI, CONSTRUCŢIEI POZITIVE, OMUL ECHILIBRULUI, MEDIATOR ŞI ARBITRU NEUTRU ŞI ECHIDISTANT A CONFLICTELOR ŞI DIVERGENŢELOR existente la nivelul partidelor politice, mai ales în cadru local.
Programul de AUDIENŢE va fi una dintre cele mai importante activităţi, pentru că permite contactul direct şi nemijlocit cu cetăţenii şi problemele lor.
Programul de audienţe al primarului va fi clar, la vedere cu zile şi ore precizate, publice care vor fi promovate pe orice cale – afişaj, presă scrisă, TV şi Radio local, online.
Permanent, cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea cetăţenilor voi face DEPLASĂRI în diverse zone ale oraşului pentru a constanta la faţa locului problemele existente şi de a le soluţiona în maximum de operativitate.
Organizarea şi sprijinirea constituirii CORPULUI DE VOLUNTARI în toate zonele oraşului care să activeze pe modelul „deputatului de stradă” în strânsă colaborare cu Primarul şi primăria, în scopul sesizării problemelor existente din zona respectivă dar şi a supravegherii şi urmăririi până la rezolvarea lor.
In modul de lucru obişnuit, de zi cu zi, am în vedere o conlucrare permanentă de conţinut, deschisă, constructivă şi permanentă cu factori activi ai comunităţii din Huedin, cum ar fi: a) SOCIETATEA CIVILĂ /ONG din diferite domenii : – mediu, social, cultural, turistic etc
b) OAMENI ȘI MEDIUL DE AFACERI: Consider că este esenţial ca Primăria să aibă raporturi permanent deschise, corecte şi constructive de sprijin şi colaborare reciprocă cu aceştia pentru că în fond sunt principalul motor economic în dezvoltarea oraşului contribuind la bugetul local prin taxele si impozitele plătite dar şi asigurând multe locuri de muncă.
c) SINDICATELE – au o voce de o valoare de necontestat deoarece ele exprimă problemele unor categorii socio-profesionale grupate şi legate de un anumit loc de muncă sau domeniu de activitate.
d) Identificarea și atragerea de SPECIALIȘTI din diverse categorii socio-profesionale (jurişti, economişti, ingineri, medici, profesori) pentru a fi implicaţi şi ascultaţi cât mai mult şi mai des pentru cunoştinţele, expertiza şi valoare lor profesională, sfaturile lor putând fi extrem de utile întregului oraş în dezvoltarea şi prosperitatea lui. Aceștia pot fi punctele de conexiune și reprezentanți ai orașului Huedin cu alți specialiști din țară și din străinătate cu obiectivul unic de a gândi și crea proiecte pentru dezvoltarea orașului prin atragerea de fonduri europene sau investiții străine.
e) TINERII sunt forţa de aur a Huedinului. În fond ei sunt VIITORUL HUEDINULUI şi mult din ce se face de către primărie trebuie să fie făcut pentru ei ca să nu mai plece din oraş în pribegie, să ştie că aici în Huedin, oraşul lor, pot avea un loc de muncă plătit cel puţin decent, pot avea o locuinţă, îşi pot creşte copii şi întemeia o familie şi îşi pot creşte copii într-un ORAŞ MODERN, SĂNĂTOS, SIGUR şi civilizat.
f) VÂRSTNICII, PENSIONARII trebuie să fie în opinia mea, a cetățeanului Sabin Mugurel DEMEA, candidat din partea PSD-ului pentru primăria Huedinului o grijă şi o preocupare permanentă pentru că au venituri mici şi multe probleme în care Primăria poate să-i sprijine în mod concret şi real. Să fim corecţi si cinstiţi, este o datorie morală şi o responsabilitate pentru că lor le datorăm în mare parte ceea ce avem noi azi, ca oameni şi oraş. Nu îi putem neglija! Nu ne lasă conştiinţa!

ȘTIU că mulţi dintre dumneavoastră sunteţi scârbiţi, dezamăgiţi şi nu mai aveţi încredere în nimeni şi nimic.
Dar, dragi locuitori ai orașului Huedin, dacă stăm pasivi şi descurajaţi, dacă nu ne implicăm şi nu ne mobilizăm cât mai mulţi să SCHIMBĂM în BINE, VIAŢA NOASTRĂ ŞI A HUEDIN situaţia va merge din rău în mai rău, vom fi mai nefericiţi şi mai nemulţumiţi.
Eu, Sabin Mugurel DEMEA, cred că PUTEREA ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE, ÎN VOTUL NOSTRU!
FIȚI ALĂTIURI DE MINE. PUTEM ÎMPREUNĂ, UNIŢI, să facem ceva util şi bun pentru noi toţi, pentru HUEDIN, oraşul nostru de suflet. Trebuie să facem REVOLUŢIA PRIN VOT.
FORŢA NOASTRĂ este VOTUL NOSTRU şi UNITATEA noastră.
Pe 27 SEPTEMBRIE la alegerile locale putem demonstra dorinţa şi voinţa noastră de a trăi mai bine, normal, decent şi civilizat în ORAŞUL NOSTRU.
Se poate face mult mai mult și mult mai bine, oamenii acestui oraș au speranțe și așteptări mult mai mari pentru viața lor, a copiilor și părinților lor.
Al vostru PRIETEN, prin cuget și simțire,
Sabin Mugurel DEMEA

Material electoral realizat de Napobit SRL, la comanda Partidului Social Democrat Cluj, cod mandatar financiar: 21200019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close