ANI: Șeful Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin găsit incompatibil


Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către COSTIN VIORICA ADRIANA, fost Manager al Spitalului Orășenesc Huedin, Județul Cluj, actualmente Șeful Secției de Pediatrie din cadrul spitalului.

COSTIN VIORICA ADRIANA se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 24 mai 2014, întrucât deține, simultan, funcția de Șef al Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin și funcția de administrator unic al S.C. LIFEMED S.R.L. (societate comercială având ca activitate principală ‘activități de asistentă medicală generală’).

De asemenea, COSTIN VIORICA ADRIANA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 ianuarie 2013 — 23 mai 2014, întrucât a deținut, simultan, funcția de Manager al Spitalului Orășenesc Huedin și funcția de administrator unic al S.C. LIFEMED S.R.L.

COSTIN VIORICA ADRIANA a încălcat, astfel, dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate’, și dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Dispozițiile art. 178, alin. (1) lit. b) (…) referitoare la incompatibilități (…) se aplică și șefilor de secție, (…) din spitalele publice’.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

COSTIN VIORICA ADRIANA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind (…) starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…).

Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului” arată oficialii ANI.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close