Posturi libere la spitalul din Huedin

Spitalul din Huedin scoate la concurs un post de medic specialist, post vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la structura; (un) post în specialitatea Psihiatrie la Compartiment Psihiatrie Acuti, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină

 • Certificat de medic specialist în specialitatea postului
 • Rezidențiat încheiat
 • Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic
 • Asigurare de raspundere civila

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu.

3. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: opțional.

4. Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • Capacitatea de analiză și sinteză, discernământ și capacitate de a rezolva probleme;
 • Capacitate de autoorganizare și punctualitate;
 • Capacitate de decizie şi reacţie în situaţii de urgenţă; spirit de ordine şi disciplină.
 • Abilităţi de comunicare, corectitudine.
 • Rezistenţă la efort şi stres.

5. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

 • persoana să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii; se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuşi de secţie.
 • respectă secretul profesional. Depășirea limitelor de competență se sancționează conform legii.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 27.02.2024 ora 13ºº
 • Data selecţiei dosarelor (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr.3 la ordin. 28.02.2024 ora 9.00
 • Data afișării rezultatului selecției dosarelor, 28.02.2024 ora 14.00
 • Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 24 ore de la data afișării selecției dosarelor 29.02.2024, ora 14
 • Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 01.03.2024 ora 14ºº
 • Data desfăşurării probei scrise (proba B) 06.03.2024 ora 9ºº
 • Data afişării rezultatului probei scrise 06.03.2024 ora 14.00
 • Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise 07.03.2024, ora 14
 • Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă 07.03.2024, ora 16
 • Data susţinerii probei clinice (proba C) 08.03.2024 ora 9ºº
 • Data afișării rezultatelor probei practice 08.03.2024 ora 14
 • Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul interviului 24 ore de la data afișării rezultatului probei practice 11.03.2024 ora 14
 • Data afişării rezultatelor finale 12.03.2024, ora 14
 • Afişarea rezultatelor, la sediul instituției și pe pagina de internet, www.spitalulhuedin.ro , telefon: 0264351815, int. 228.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, strada Spitalului nr. 45, județul Cluj, Serviciul RUNOS, tel. 0264351815 int. 228, persoana de contact personal RUNOS, email: secretariat@spitalulhuedin.ro

Spitalul din Huedin scoate la concurs un post de muncitor calificat I in meseria instalator, 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: studii generale
 2. Perfecționări (specializări): acte studii calificare pentru meseria de instalator
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: intreținerea și executarea operativă a lucrărilor la instalațiile sanitare și termice din toate spațiile unității sanitare
 6. Vechimea necesară în meseria de instalator – 9 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.02.2024, ora 13.00, la sediul instituţiei;
 • selecţia dosarelor 27.02.2024 ora 9.00; afisare rezultate 27.02.2024, ora 14.00, la sediul institutiei si pe pagina de internet
 • termen contestare selectie dosare 28.02.2024 ora 9.00; afisare rezultate contestatie 28.02.2024, ora 14.00, la sediul institutiei si pe pagina de internet
 • proba scrisă în data de 05.03.2024, ora 9.00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 05.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • termen contestare proba scrisa 06.03.2024, ora 14.00; afisare rezultate contestatie 06.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • proba practică în data de 07.03.2024, ora 9.00; la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 07.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • termen contestare proba practica, 08.03.2024 ora 14.00; afisare rezultat contestatie 08.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • proba interviu în data de 11.03.2024 , ora 9.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.03.2024, ora 14.00
 • termen contestare interviu, 12.03.2024 ora 14.00; afisare rezultat contestatie 12.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției si pe pagina de internet

Afişarea rezultatelor finale în data de: 12.03.2024, ora 16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet. Spitalul Orasenesc Huedin, Str. Spitalului nr. 42, Jud. Cluj, www.spitalulhuedin.ro, telefon: 0264351815, int. 228

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
A.) Spitalul Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, strada Spitalului nr. 42, județul Cluj, Serviciul RUNOS, tel. 0264351815, int.228, persoana de contact, personal RUNOS, email: secretariat@spitalulhuedin.ro

Spitalul din Huedin scoate la concurs un post de referent debutant, post vacant, pe perioadă nedeterminată, Compartimentul de Managementul calităţii şi serviciilor medicale, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: Diplomă de bacalaureat
 2. Perfecționări (specializări): dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii şi serviciilor medicale, recunoscut de ANMCS.
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): foarte bine
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: flexibilitatea gândirii, asumarea de riscuri, discreție și atenție distributivă, spirit de observare, cunostințe de operare PC, capacitate de întelegere a problemelor, rezistent la solicitări intelectuale intense și stres
 6. Vechime : nu este cazul

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 23.02.2024, ora 13.00, la sediul instituţiei;
 • selecţia dosarelor 26.02.2024 ora 9.00; afişare rezultate 26.02.2024, ora 14.00, la sediul institutiei şi pe pagina de internet
 • termen contestare selecţie dosare 27.02.2024 ora 9.00; afişare rezultate contestaţie 27.02.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei şi pe pagina de internet
 • proba scrisă în data de 04.03.2024, ora 9.00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • termen contestare proba scrisă 05.03.2024, ora 14.00; afişare rezultate contestaţie 05.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • proba practică în data de 06.03.2024, ora 9.00; la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 06.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • termen contestare proba practică, 07.03.2024 ora 14.00; afişare rezultat contestaţie 07.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • proba interviu în data de 08.03.2024 , ora 9.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 08.03.2024, ora 14.00
 • termen contestare interviu, 11.03.2024 ora 14.00; afişare rezultat contestaţie 11.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet

Afişarea rezultatelor finale în data de: 11.03.2024, ora 16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet. Spitalul Oraşenesc Huedin, Str. Spitalului nr. 42, Jud. Cluj, www.spitalulhuedin.ro, telefon: 0264351815, int. 228

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: A.) Spitalul Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, strada Spitalului nr. 42, județul Cluj,Serviciul RUNOS, tel. 0264351815, int.228, persoana de contact, personal RUNOS, email: secretariat@spitalulhuedin.ro

Spitalul din Huedin scoate la concurs un post de economist I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Runos, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate: Facultatea de Ştiinţe Economice – cu diplomă de licenţă
 2. Perfecționări (specializări):
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): foarte bine
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: flexibilitatea gândirii, asumarea de riscuri, discreție și atenție distributivă, spirit de observare, cunostințe de operare PC, capacitate de întelegere a problemelor, rezistent la solicitări intelectuale intense și stres
 6. Vechime 3 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 23.02.2024, ora 13.00, la sediul instituţiei;
 • selecţia dosarelor 26.02.2024 ora 9.00; afişare rezultate 26.02.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei şi pe pagina de internet
 • termen contestare selecţie dosare 27.02.2024 ora 9.00; afişare rezultate contestaţie 27.02.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei şi pe pagina de internet
 • proba scrisă în data de 04.03.2024, ora 9.00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • termen contestare proba scrisă 05.03.2024, ora 14.00; afişare rezultate contestaţie 05.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • proba practică în data de 06.03.2024, ora 9.00; la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 06.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • termen contestare proba practică, 07.03.2024 ora 14.00; afişare rezultat contestaţie 07.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • proba interviu în data de 08.03.2024 , ora 9.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 08.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet
 • termen contestare interviu, 11.03.2024 ora 14.00; afişare rezultat contestaţie 11.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției şi pe pagina de internet

Afişarea rezultatelor finale în data de: 11.03.2024, ora 16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet. Spitalul Orasenesc Huedin, Str. Spitalului nr. 42, Jud. Cluj, www.spitalulhuedin.ro, telefon: 0264351815, int. 228

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: A.) Spitalul Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, strada Spitalului nr. 42, județul Cluj, Serviciul RUNOS, tel. 0264351815, int.228, persoana de contact, personal RUNOS, email: secretariat@spitalulhuedin.ro

Spitalul din Huedin scoate la concurs un post de economist I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Runos, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate: studii medii ;
 2. Perfecționări (specializări): Diploma de absolvire a Cursului de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau de furnizori autorizați;
 3. Abilități, calități și aptitudini necesare: Asigurarea nevoilor de îngrijire a pacientului internat în secție și supravegherea stării sale de sănătate a acestuia, conform nivelului de competență: igienă personală, alimentare și hidratare, transport, igienizarea spațiului pacientului.
 4. Vechime in munca 6 luni.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 22.02.2024, ora 13.00, la sediul instituţiei;
 • selecţia dosarelor 23.02.2024 ora 9.00; afisare rezultate 23.02.2024, ora 14.00, la sediul institutiei si pe pagina de internet
 • termen contestare selectie dosare 26.02.2024 ora 9.00; afisare rezultate contestatie 26.02.2024, ora 14.00, la sediul institutiei si pe pagina de internet
 • proba scrisă în data de 01.03.2024, ora 9.00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 01.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • termen contestare proba scrisa 04.03.2024, ora 14.00; afisare rezultate contestatie 04.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • proba practică în data de 05.03.2024, ora 9.00; la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 05.03.2024, ora 14.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • termen contestare proba practica, 06.03.2024 ora 14.00; afisare rezultat contestatie 06.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției si pe pagina de internet
 • proba interviu în data de 07.03.2024 , ora 9.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 07.03.2024, ora 14.00
 • termen contestare interviu, 08.03.2024 ora 14.00; afisare rezultat contestatie 08.03.2024 ora 16.00 la sediul instituției si pe pagina de internet

Afişarea rezultatelor finale în data de: 08.03.2024, ora 16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet. Spitalul Orasenesc Huedin, Str. Spitalului nr. 42, Jud. Cluj, www.spitalulhuedin.ro, telefon: 0264351815, int. 228

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, strada Spitalului nr. 42, județul Cluj, Serviciul RUNOS, tel. 0264351815, int.228, persoana de contact, personal RUNOS, email: secretariat@spitalulhuedin.ro

Distribuie articolul

Lasă un comentariu