Posturi vacante în Consiliul de administrație al S.C TRANSIM S.A


Într-un anunt pe site-ul primăriei, Consiliul Local al Orasului Huedin anunta organizeaza prin Comisia de selectie desemnata prin H.C.L la sediul Primariei evaluarea/selectia prealabila in vederea numirii unui numar de 3 membri in Consiliul de administratie la S.C TRANSIM S.A.

Procedura de evaluare/selectie cuprinde doua etape:

 • Etapa I – selectia dosarelor
 • Etapa II – interviu,pentru candidatii declarati ”admis” dupa etapa I (interviul se va sustine in limba romana).

Conditii de participare :

 • experienta in administrarea /managementul unor societati comerciale profitabile
 • cunosterea limbii romane scris si vorbit
 • studii superioare
 • domiciliul stabil/rezidenta in Romania
 • capacitate de plina de exercitiu
 • nu intra sub incidenta art. 6 si art. 7 din O.U.G 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
 • nu face parte din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice
 • sa aiba minimum de cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru a-si indeplini cu succes mandatul de administrator
 • sa cunoasca responsabilitatea postului si sa isi poata forma viziuni pe termen scurt si mediu
 • sa aiba capacitatea de asumare a responsabilitatilor fata de intregul consiliu si sa dea dovada de integritate si independenta
 • sa aiba cunostintele necesare ,aptitudinile si experienta necesarea in critica constructiva, munca in echipa ,comunicare ,cultura financiara,luarea de decizii si detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca intreg

Dosarul de participatie trebuie sa contina in mod obligatoriu:

 • scrisoare de intentie
 • CV
 • copie dupa actul de identitate
 • copie dupa documentele care atesta pregatirea profesionala
 • cazier judiciar
 • adeverinta medicala din care sa rezulte starea necesara exercitarii functiei in cauza
 • documente/adeverinta in original din care sa rezulte experienta in administrarea/ managemnetul unor societati comerciale profitabile
 • copie dupa carnetul de munca
 • declaratie pe propria raspundere data in confirmitate cu prevedrerile art. 6 si art. 7 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art. 326 Noul Cod Penal, privind falsul in declaratii
 • declaratia pe propria raspundere care trebuie sa indeplineasca contitiile prevazute in O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,din care sa rezulte ca persoana participanta la procedura de selectie/evaluare prealabila nu este functionar public ,nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezinta insotite de documentele originale ,care se certifica pentru conformitate de catre comisie, sau in copii legalizate.

Dosarele de participare se depun pana la data de 19.01.2017, ora: 16:00 la sediul Primariei Orasului Huedin .

Candidatii care, conform prevederilor legale au fost declarati ”admis” dupa Etapa I -Selectia dosarelor, vor fi anuntati cu privire la data, locul si ora la care va avea loc Etapa II -Interviul.

Sursă foto: Actualitatea de Arieş

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close