Prefectul Vuşcan a ordonat controale în zona Tarniţa-Someşul Cald! Vezi de ce!


În urma unor semnalări publicate în mass-media clujeană privind situaţia apărută în zona lacului de acumulare Tarniţa, prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a dispus astăzi, 19 august a.c., prin Ordin, constituirea unei comisii de verificare a respectării legislaţiei specifice privind protecţia mediului în zona lacurilor de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald din judeţul Cluj.

Comisia care urmează să întreprindă acţiunile de verificare este formată din reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Regional Cluj şi ai Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa şi va fi însoţită în teren de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Cluj, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, S.C. Companiei de Apă „SOMEŞ” S.A. şi ai S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj. De asemenea, la acţiunile de control vor participa şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află lacurile de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald.

Acţiunile de verificare, desfăşurate în limita competenţei legale a fiecărei instituţii participante, vor viza respectarea de către proprietarii de construcţii din zonele limitrofe lacurilor de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului înconjurător, respectiv: deversarea apelor uzate, depozitarea/eliminarea deşeurilor menajere, precum şi a dejecţiilor animaliere. Totodată, va fi verificat modul de respectare a zonelor de protecţie ale lacurilor de acumulare în ceea ce priveşte ocuparea terenurilor, amplasarea construcţiilor şi amenajărilor aferente, precum şi activităţile desfăşurate în aceste zone, potrivit prevederilor legale specifice în vigoare.

La finalizarea acţiunii de control, Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj va aduce la cunoştinţa opiniei publice rezultatele constatărilor din teren.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close